Scheidingsmediators

U overweegt uit elkaar te gaan of te scheiden? Of u heeft de beslissing al genomen?

In beide situaties kunnen onze mediators u helpen. Om eens een goed gesprek te organiseren met u en uw partner waarbij de uitkomst alle kanten nog op kan. Of als u echt de beslissing al genomen heeft, de kennismaking met de mediator waarbij de mediator u beiden informeert over de werkwijze en op basis van uw concrete situatie en wensen een plan van aanpak voorstelt.

Kies uw mediator via onze database of via kaart van Nederland

Voor een goede uitkomst van de mediation is het van belang dat u beiden een goed gevoel heeft bij de mediator. Daarvoor hanteren vele mediators een kosteloze eerste consult/kennismaking. Dit betreft een eerste bezoek aan de mediator waarbij de mediator zich zal voorstellen en hij/zij samen met u de hulpvraag onderzoekt. Indien de hulpvraag (mediation bij echtscheiding of mediation bij ouderschapsplan enz.) duidelijk is en u beiden ook akkoord bent met de mediator zal de mediator een mediationovereenkomst en voorstel voor bemiddeling aan u verstrekken. Bij de eerstvolgende sessie kunt u dit dan samen ondertekenen waarna de mediation aanvangt. Een advocaat hoeft dan niet meer nodig te zijn, alles wordt voor u door de mediator geregeld. Overigens zijn er ook onder onze mediators advocaat-mediators beschikbaar.

Voordeel van mediation

Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd dient u vaak nog met elkaar tot een verdeling te komen. In mediation kunt u dit samen bespreken. Voordeel van mediation is dat u als contractpartijen samen een grotere vrijheid heeft om naar werkbare afspraken te zoeken. Dit in tegenstelling tot afspraken maken in een gerechtelijke procedure. U heeft door samen afspraken te maken veel meer de uitkomst zelf in de hand.

Echtscheiding via mediator?

Voorwaarde voor mediation is wel dat u beiden goed in staat bent om datgene wat geregeld dient te worden goed te overzien en u ook in staat bent voor uzelf op te komen. Natuurlijk ondersteund door een bekwaam mediator die u beiden in staat stelt datgene bespreekbaar te maken wat nodig is om tot goede afspraken te komen. Overigens is het ook mogelijk om op het moment dat u dat nodig vindt een adviseur, zoals een advocaat of een accountant, te betrekken bij de mediation. Vaak zal een mediator dit al zelf voorstellen als er enige mate van ongelijkheid wordt waargenomen in kennis van financiële onderwerpen of bij onvoldoende helderheid over te verdelen schulden en bezittingen en dit een goede gebalanceerde uitkomst in de weg staat.

Kies uw mediator via onze database of via kaart van Nederland